Grand Sebaste Rederi AS - Sjøtransport, slep, passasjertransport og arbeidsfartøy
 
Grand Sebaste Rederi AS holder til på øya Spildra i Kvænangen.
 
Vi eier to fartøy for passasjer, gods, dykking, spesialfrakt og diverse former for arbeidsoppdrag.
Foretar kaireparasjoner og fendring.
 
Skipper og reder har over 30 års fartstid fra fiske og fangst, brønnbåt, passasjer, frakt og arbeidsoppdrag fra båt.
Han har også paralelt drevet innenfor bygg og anlegg, anleggsmaskiner, dette som eier og utfører.
Vi har derfor bred erfaring fra mange felt og er spesialister på å finne løsninger til beste for kunder og samarbeidspartnere.
 
For våre kunder og samarbeidspartnere kan vi være totaltilbydere av leveranser, utføring og som baseskip med bevertning og tilrettelegging.
 
På Spildra samarbeider vi med firmaet Kvænangen Adventure som har overnatting, servering, catering, pub og butikk. www.kvanangen-adventure.no
 
Vi bestreber oss på å holde våre fartøy og mannskap oppgraderte for å møte behov og krav.
 
Grunnet lav administrasjon og behov for besetning klarer vi å holde prisene nede på ett meget gunstig nivå.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunvik på Spildra. Hjemmehavn.
 
Webside drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.