Grand Sebaste Rederi AS - Sjøtransport, slep, passasjertransport og arbeidsfartøy.Kurs D5L
 
Grand Sebaste Rederi AS holder til på øya Spildra i Kvænangen.
 
Vi eier fartøyet M/S Kameleon som vi utfører passasjer, gods, dykking, spesialfrakt og diverse former for arbeidsoppdrag.
Foretar kaireparasjoner og fendring.
 
Skipper og reder har over 30 års fartstid fra fiske og fangst, brønnbåt, passasjer, frakt og arbeidsoppdrag fra båt.
Han har også paralelt drevet innenfor bygg og anlegg, anleggsmaskiner, dette som eier og utfører.
Vi har derfor bred erfaring fra mange felt og er spesialister på å finne løsninger til beste for kunder og samarbeidspartnere.
 
For våre kunder og samarbeidspartnere kan vi være totaltilbydere av leveranser, utføring og som baseskip med bevertning og tilrettelegging.
 
På Spildra samarbeider vi med firmaet Kvænangen Adventure som har overnatting, servering, catering, pub og butikk. www.kvanangen-adventure.no
 
Vi bestreber oss på å holde våre fartøy og mannskap oppgraderte for å møte behov og krav.
 

Vi kjører kurs for:
* Båtførerprøven
* ICC-internasjonalt båtførersertifikat
* Fritidsskipper/D5L
* Fiskeskipper klasse C
* Fritidsskipper world wide D5LA
* SRC/VHF
* ROC/GMDSS sertifikat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunvik på Spildra. Hjemmehavn.
 

Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.